Kadir Gecesi Okunacak Dualar

kadir gecesi’nde okunacak dualar tesbihler, Kadir Suresi, Kandil gecesi okunacak dualar ve sureler, Kadir Duası, Allahümme inneke afüvvün duası, Kadir Gecesi duası Diyanet, Cuma gecesi okunacak dualar, Kadir Gecesi 2022

Allahım tüm islam alemini koru eziyet altında ezilenlere yardım et amin

Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran
Bir geceye bin ayın kadrini sığdıran Rabbim,
Bu gecenin kadrini layıkıyla bilmeyi yaşamayı bizlere bahşeyle.

Allah bizleri Kadir Gecesinin erdemine inanan ve sevabını umarak ibadet eden kullarından eyelsin. Amin

Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Gerek bana dua et diyen kardeşlermn ve gerek beğeni yaparak da kendini bi şekilde belli eden tüm dostlarmın tek tek her ne derdi, sıkıntısı varsa sen yardım et ve her ne muradları varsa da sen hayrlara erdir Ya Rabbi!
Amin amin amin

Allah’im! Gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Allah’ım,

İslama ve Müslümanlara yardım eyle; pekguzelsozler.net Ülkemizde ve İslam dünyasında fitne çıkarmak istiyenlere fırsat verme; Bizlere ve tüm ümmete, ümmet olma şuuru ver.

Amin.

Herkese sinemizi açalım, herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir sıyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ama senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim Ya Rabbi!

YaRabbi,
Sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affet. Vatanımızı,milletimizi,her türlü hileden,desiseden,musibetten, belalardan kem gözlerden muhafaza eyle! Farkına vardığımız yada varamadığımız,görünür görünmez şerlerden koru.Âmin.

Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi!

Kimsenin kılına dokunmayalım, saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım. En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede bulunalım. Kötülükleri kötülerin işi sayıp, bir iyilik abidesi gibi davranalım Ya Rabbi!

Dine, imana ve insanlığa hizmeti, Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim. Ne kadar büyük işler başarsak da, bundan nefsimiz adına maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı hiç mi hiç düşünmeyelim Ya Rabbi!

Hayatımızı Kur’an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım. Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunalım kendimize nisbet edilen güzellikleri “her şey senden” deyip sana verelim. İradeye vâbeste işlerde de her zaman benden kaçıp, bize sığınalım. Hiç kimseden korkmayalım. Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım Ya Rabbi!

Bin aydan daha hayırlı olan şu mübarek gecede yarabbi vatanımızı milletimizi ve bu yolda mücadele gösteren isimli isimsiz bütün herkesi yeryüzündeki bütün mazlumlara yardım et.Efendimizin yüzü suyu hürmetine bizleri bağışla dualarımızı geri çevirme.Amin.

RABBİM, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et.
Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin!

Allah’ım Ümmet-i Muhammed’i bağışla.
Allah’ım Ümmet-i Muhammed’in kusurlarını ört.
Allah’ım Ümmet-i Muhammed’in eksikliklerini gider.
Allah’ım Ümmet-i Muhammed’e yardım et.
Allah’ım Ümmet-i Muhammed’in işlerini kolaylaştır.

Tam bir isar ruhuyla; makam ve mansıp, paye ve şöhret gibi maddî-manevî hemen her konuda yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp kendimiz gerilerden gerilere çekilerek onların başarılarının tellalı gibi davranalım, kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım Ya Rabbi!

Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak’ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

Allah’ım..
Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi ömrümüzü de bin ömürden hayırlı kıl.Bizi Salihler zümresiyle birlikte haşreyle…(amin)

Hareket ve faaliyetlerimizi, bu dünyanın bir ücret yeri değil de, bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım. Her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim. Netice ve sonuçla meşgul olmayı da sana karşı bir saygısızlık sayalım Ya Rabbi!

Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım

Allah’ım,Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!

Sana açılmış elleri cevapsız bırakma Allahım! Hayra tebdil ederek dualarımızı kabul buyur Allahım! Dünya yüzündeki tüm mazlum insanlara yardım et Allahım! Mübarek Kadir gecesi Alemi islama hayırlar getirsin Allahım! Amin.

Allah’ım, Hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli ve ihlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilelim. Duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım. Beraber yürüdüğümüz, aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle asla rekabete girmeyelim. Onlara karşı kat’iyen kıskançlık duymayalım; aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım ve onlara karşı hareketlerimizde hep bir vücudun uzuvlarından herhangi bir organmış gibi davranalım Ya Rabbi!

Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Allah’ım! İmanlarımıza derinlik, yüreklerimize sükûnet, amellerimize ihlas, bakışlarımıza feraset nasip eyle!

Amin

Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim. İnsanların bize karşı olmasından dolayı sarsıntı yaşamayalım. “bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir” deyip dişimizi sıkıp sabredelim, maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış yolları arayalım en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip hep azm u ikdamda bulunalım Ya Rabbi!

Her zaman kendimizle yaka-paça ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım. Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim, başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip herkese bir hüsn-ü misal olalım İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım. Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım ve elli defa rencide edilsek de, bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim Ya Rabbi!

Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmayı lutfet. Hiç kimseyle cedelleşmeyelim. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. Kat’iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi sevelim. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlayalım. Başkalarının anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!

Allah’ım bir bekleyiş içinde olanlara beklediklerini Kadir Gecesinde nasip et..! (Hz.Yakup) Amin.

Allahım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her turlu kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.” (Müslim, “Dua”, 73) (Amin)

MÜBAREK GECE HÜRMETİNE RABBİM
MÜSLÜMANLARI MUZAFFER EYLE
Amin

Ya Rab!

Sen verdiği zaman mülkünde eksilme olmayan, fazlı keremi bol olansın. Senin üzerimizdeki ihsanını tarife kelimeler yetersiz kalır!

Ya Rab!

Ümmetimizi uyandır, mahkum kardeşlerimizi, hocamızı özgürlüğüne kavuştur. Sen bizleri AFFET!
(Amin)

Allah’ım, İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dinî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başıboşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi! Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi! Mübarek Ramazan hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi.

İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran
Bir geceye bin ayın kadrini sığdıran Rabbim,
Bu gecenin kadrini layıkıyla bilmeyi yaşamayı bizlere bahşeyle.

Konuya benzer diğer yazılar...